Eivor berättar

Oktober 2006 åkte personalen på Ekens barnmorskemottagning på en  studieresa till Gambia och besökte olika kliniker. Det blev många möten och det resulterade bl. a  i en önskelista från Bafrowkliniken som arbetade med att förbättra villkor för kvinnor och barn och även drev ett projekt mot kvinnlig könsstympning. Stiftelsen finansierades främst av bidrag och donationer. Det kändes som ett seriöst projekt och vi bestämde oss för att göra vad vi kunde för att hjälpa till.


Högt upp på önskelistan stod utrustning för förlossning, operation och vårdplatser och en ultraljudsapparat. Dr Azadeh som är gynekolog och obsteriker behärskade den tekniken och man skulle då kunna diagnosticera graviditetslängd, fosterläge och ev flerbörder vilket skulle kunna rädda liv på både mödrar och barn.


I augusti 2007 hade vi lyckats att samla ihop sängar, anestesiapparat, ultraljudsapparat och diverse instrument som skänkts av sjukhus och sjukvårdsinrättningar i Sverige och dessa kom till stor nytta i Gambia.


Under hösten 2007 öppnade den första kliniken i Bafrows regi med mödravård, barnsvård, ultraljudsmottagning och vaccinationscentral. Den sköttes av mycket kompetenta barnmorskor och läkare som hade god ordning och god hygien. 


Arbetet i Sverige med att samla in material forsatte och Locum Bygg kunde bl.a bidra med toaletter, handfat, diskbänkar mm som skickades med containrar till Gambia. Som tur var så sponrade Ving med containrar och flyg vilket gjorde det hela möjligt.


Sedan 2013  har jag återvänt till kliniken 2 gånger per år för tt följa upp arbetet på kliniken och har haft med mig grupper med sjukvårdspersonal, lärare och även andra yrkeskategorier som gjort studiebesök vilket har resulterat i att vår förening startades och många projekt för att stötta sjukvård och skolor.