EB Gambia Aid

Föreningen EB Gambia Aid är en välgörenhetsorganisation vars syfte är att främja och stödja utbildnings- och hälsosektorers utveckling i Gambia.


Grundare är Eivor Björkman som under många år bidragit till och genomfört flera projekt för stötta sjukvård och skolor.


Vi samarbetar med EB Foundation the Gambia på plats i landet.


EB Gambia Aid är en ideell, opolitisk, icke-rasistisk och icke-religiös organisation och är inte bunden till någon stam.


Våra projekt

Hemsidan är fn under uppgradering och snart kommer vi att uppdatera om de projekt som pågår.

                                               2024

Om du vill stödja oss så är medlemsavgiften 200 kr per år och du kan betala den via swisch till nummer 123 009 69 41 eller via vårt bankgiro 5359-4099. Märk med medlem 2024 och ditt namn.


Medlemsavgifterna är viktiga för vår verksamhet, så tack till er som stödjer oss på detta vis.